afrikaans


Van Zyl Lawyers is 'n Immigrasie prokureursfirma in Brisbane, Australiё wat spesialiseer in immigrasie na Australiё.

Die prinsipaal van die firm praktiseer as 'n immigrasie prokureur in beide kommersiёle en migrasie regswerk sedert 1997 in Australiё en is ook toegelaat om te praktiseer in beide Suid-Afrika en Nieuw Zeeland.

Ons spesialiseer in alle soorte visa aansoeke, immigrasie hersienings van visa weierings en ander beslissings, gespesialiseerde immigrasie advies, federale hof hersienings van immigrasie en burgerskap verwante beslissings asook algemene Australiese kommersiёle werk.

Ons diens sluit in omvattende besigheidsbeplanning insluitende besigheids en mark navorsing in Australiё, die skryf van besigheidsplanne en staatsgoedkeuing met betrekking tot besigheidsvisas.

Ons handhaaf 'n noue verhouding met 'n aantal Australiese rekenmeesters na wie ons ons kliёnte kan verwys.

Ons firma kan ons kliёnte in Engels, Afrikaans (ten opsigte waarvan die prinsipaal 'n geregistreerde NAATI vertaler is), Nederlands, Duits en Chinees (Mandarin and Kantonees) bedien.

Ons bied 'n gratis aanvanklike beoordeling vir immigrasie doeleindes aan. E-pos ons u CV wat u ouderdom, kwalifikasies, beroep, werksondervinding en familie in Australiё uiteensit.

Indien u 'n aspirant besigheidsvisa aansoeker is verskaf ons ook besonderhede van u besigheid insluitende omset en totale persoonlike en besigheidsbates.